sarbazkhooneh

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

رمضان مطلع آغاز غزل خوانی ما

بسم رب الرمضان...
پ.ن:: خدایا سلام، مرا هم بپذیر!

پ.ن:: ماه مبارک، مبارکتون باشه!

۱۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۲:۰۳
سرباز

سایه دارد بر سرم ابر سیاه زندگی

می کشد دستی مرا در کوره راه زندگی

عاشقی تنها گناهم بوده از روز نخست

چیست آخر علت حال تباه زندگی

کو برادرها که من را طعمه ی گرگی کنند؟

هر چه باشد بهتر است از قعر چاه زندگی!

مثل کبکی که سرش را می کند در زیر برف

خود فرو کردم سرم را در کلاه زندگی

حال اما مرگ می خواهم خدایا خسته ام

تا به کی باید بمانم در پناه زندگی؟!

*  *  *

تا که می بینم سرم افتاده بر دامان مرگ،

بر سرم هی دانه دانه میچکد باران مرگ،

برگ های عمر خود را تا که میبینم به باد،

حسرت از این میخورم وقتی شدم از آن مرگ؛

برلبم لبخند خوشحالیست اما در دلم

اضطرابی دارم از اندوه بی پایان مرگ

زندگی راه "عزیزی" بود اما کاش من

قدر می دانستم آن را در دل زندان مرگ!

از دار مرا بردار

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۲۰:۳۳
سرباز
چند وقت پیش تر از این روزها، به دوستی میگفتم:« خدا کند که در این تابستان، یک ذره آرامش داشته باشیم!»
امروز در اولین روزهای نه چندان گرم، و شرجی تابستان ـ با دردی که امانم را بریده ـ اولین جرعه ی آرامش را چشیدم...
که دارویی باشد بر دردی که معلوم نیست چیست!!!پ.ن:: شما هم دعا کنید زودتر خوب بشم!
پ.ن:: رفیق صالح گلی از گل های بهشت است.
۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۲ ، ۰۰:۳۳
سرباز